Bijeenkomst

Bijeenkomst Sturen met Organische stof

Het Louis Bolk Instituut organiseert op 19 februari in Noord-Sleen, Veenkoloniën, een bijeenkomst voor akkerbouwers in Groningen en Drente. Deze ondernemers werken hard aan het verbeteren van de bodemkwaliteit.
Ervaringen van collega's en kennis van experts komen samen op deze praktijkbijeenkomst 'Sturen met organische stof'. Deze bijeenkomst is speciaal voor akkerbouwers, projectpartners en ketenpartijen uit de akkerbouw.

Organisator Louis Bolk Instituut
Datum

do 19 februari 2015 09:30 tot 13:00

Locatie Cafe-Restaurant Wielens, Dorpsstraat 19, 7846 AS Noord Sleen.

Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor de volgende vragen: Welke rol spelen organische mest- en reststoffen bij bodemkwaliteit? Welke tools kan je benutten? Hoe creëer je ruimte voor voldoende aanvoer van OS? Welk product past? Wat betekent dat voor de aanvoer van nutriënten? Met welke ontwikkelingen moet je rekeningen houden (EU, KRW, GLB)? Wat leveren concrete maatregelen op en leg je de focus op het systeem of op symptomen?

Meer informatie en aanmelden

Het volledig programma is te vinden op de website van het Louis Bolk Instituut: Sturen met Organische stof. Hier kunt u zich ook aanmelden voor 16 februari voor deze bijeenkomst.

Contact

Marleen Zanen, Louis Bolk Instituut, m.zanen@louisbolk.nl