Debat

Back to basics: de bronnen van ons voedsel (2): Ecosystemen en zaden

De bronnen van onze landbouw en voedsel zijn levende ecosystemen en levende zadenbanken. Beide bronnen staan onder druk.

Organisator Centrum voor Landbouw en Milieu en Ecominds i.s.m. de Rode Hoed
Datum

di 25 maart 2014

Locatie Rode Hoed, Amsterdam

De enorme productieverhoging van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft gezorgd voor een ruim aanbod aan goedkoop voedsel. Dat is vooral bereikt door een verhoging van de productie, deels ook door areaaluitbreiding. Buiten Europa is echter een enorm areaal landbouwgrond gedegradeerd door verlies van organische stof, verzilting of andere oorzaken. Hoe groot is dat probleem? En is ecosysteemrestauratie mogelijk?

Wereldwijd zijn de productieverhoging en de ver doorgevoerde specialisatie gepaard gegaan met een verlies van biodiversiteit, inclusief de diversiteit van variëteiten van gewassen. Dat is een risico voor de veerkracht van het landbouwsysteem tegenover plagen en klimaatverandering, terwijl we juist behoefte hebben aan landbouw met meer veerkracht tegen klimaatverandering. Dat risico wordt versterkt door wereldwijde machtsconcentratie in de zaadsector.

Het inzicht groeit dat we naar een nieuwe balans moeten tussen productie op de korte termijn en de lange termijn, waarvan onze ecosystemen en genetische rijkdom de basis vormen. Hoe beschermen we de bronnen van ons voedsel? We laten twee experts aan het woord. Eén over bescherming en herstel van gedegradeerde ecosystemen en één over bescherming en herstel van levende zadenbanken.

Sprekers

Willem Ferwerda, directeur Ecosystem Return Foundation, over de waarde van ecosystemen en de mogelijkheden voor ecosysteemrestauratie.

Bela Bartha, van de Zwitserse stichting Pro Specie Rara, letterlijk ‘voor zeldzame soorten’, een succesvol concept voor het koesteren van zaadgoed, gedragen door een groot landelijk netwerk van boeren, volkstuinders, sponsoren en winkels.

Kaarten bestellen

Bestel uw kaarten voor de debatreeks 2014op www.rodehoed.nl/foodfriend