Symposium

Symposium Natuurlijke Veehouderij

De Provincie Overijssel en het Platform Natuurlijke Veehouderij organiseren op maandag 14 november een symposium rondom het thema: Samen sterk voor minder antibiotica en meer natuurlijke veehouderij.

Organisator Provincie Overijssel met Platform Natuurlijke Veehouderij
Datum

ma 14 november 2016 09:30 tot 17:00

Locatie Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle

Dit symposium is speciaal voor beleidsmakers, veehouders, onderzoekers, dierenartsen, melkverwerkers, voerproducenten en andere ondernemers. Met het doel te inspireren tot kennisontwikkeling en kennisdeling waarbij de focus ligt op het stimuleren van natuurlijke weerstand. Aan de hand van de activiteiten van de afgelopen jaren wordt een opmaat gegeven voor vervolg middels een vierjarig uitvoeringsprogramma met de provincie Overijssel.

Het beloofd een inspirende dag te worden met interessante sprekers en interactieve workshops.

Sprekers:
Hesther Maij – gedeputeerde Landelijk Gebied provincie Overijssel
Annie Schreijer Pierik, Europarlementariër voor Landbouw, Milieu & Plattelandsontwikkeling
Vertegenwoordiger Platform Natuurlijke Veehouderij
Judith Zengers
/Agri Meets Design en Mieke Conijn/Kunstenlab

Workshops

De volgende zes workshops staan op het programma.

Workshops: acties ter versterking natuurlijke (melk-) veehouderij
1)  Weidekruiden: bijdrage aan de diversiteit en gezondheid
2)  Fokkerij van robuuste koeien
3)  Praktijkervaringen met kruidenmiddelen voor koe-gezondheid
4)  Melkkwaliteit: de kansen en de risico’s!
5)  Meerwaarde uit de markt
6)  Inspiratie voor omslag richting meer Natuurlijke Veehouderij

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen of meer informatie over het programma, bezoek de www.natuurlijkeveehouderij.nl