Onderwijstype

Oriëntatiecursus biologische landbouw van start

Op 30 november start voor boeren, tuinders en medewerkers bij biologische verwerkings-, afzet- en handelsbedrijven de 'Oriëntatiecursus Biologische Landbouw: Akkerbouw en grove groenteteelt'. Belangstellenden uit het hele land kunnen meedoen. De vijf bijeenkomsten over biologische landbouw vinden plaats in Flevoland.

Organisator Biologisch Netwerk en BDEKO
Datum

do 30 november 2017

Locatie Op biologische bedrijven in de Flevopolder

Biologisch Netwerk organiseert de cursus in samenwerking met BDEKO, de vereniging voor biologische en biologisch-dynamische telers in Flevoland. Oud-cursisten waarderen de cursus vooral om de onafhankelijkheid, de brede kennismaking met de biologische sector, de afwisseling van gespecialiseerde sprekers en praktijkervaringen op de gastlocaties en de ontmoeting en uitwisseling met collega-telers.

Zowel vanuit theorie als vanuit praktijkervaringen worden allerlei belangrijke thema's en ingrijpende veranderingen op het bedrijf belicht:

  • Controle en regelgeving;
  • Mechanisatie; bestrijding van onkruid en het voorkomen van ziekten en plagen;
  • Bodem, bemesting en biodiversiteit;
  • Vruchtwisseling, (nieuwe) gewaskeuze, teeltwijze, bouwplan en het overbruggings- en omschakelplan;
  • Inzet van arbeid;
  • Internationale marktontwikkeling en afzet.

De boeren die worden bezocht vertellen hoe zij deze punten hebben aangepakt en wat hun bevindingen zijn. De cursus geeft daarmee een objectief beeld van de mogelijkheden in de biologische sector. Afhankelijk van je wens om meer te willen weten, je bedrijf te willen verduurzamen of te verkennen of biologische teelt een optie is voor je bedrijf, kun je een eventuele keuze maken op basis van feiten, actualiteiten en praktijkervaringen

Verder met biologische landbouw betekent ook producten op een andere manier verkopen en samenwerken met andere biologische bedrijven. Elke cursusdag is er daarom ook een biologische handelsbedrijf dat inzicht geeft in de afzetontwikkeling van het eigen marktsegment. Naast dit netwerk en de cursusgroep kun je het netwerk van BDEKO-telers verder leren kennen door in de zomer van 2018 vier zomerexcursies te bezoeken op bedrijven van BDEKO-telers.

De cursus vindt plaats op vijf donderdagen van 9:30 uur tot circa 15:30 uur in november, december en januari. In de zomer van 2018 vinden de zomerexcursies bij BDEKO-leden plaats. De kosten voor de cursus zijn per bedrijf, met de mogelijkheid om met twee personen mee te doen.

Contact

Ingrid Veeman, Biologisch Netwerk, ingrid@biologischnetwerk.nl