Congres

Congres Beter Bodembeheer

Op het congres ‘Beter bodembeheer’ laten we u graag zien wat vier jaar onderzoek uit het onderzoeksprogramma PPS Duurzame Bodem (2012-2016) gebracht heeft en tonen we u ook dilemma’s van het onderzoek. Aan het congres zijn geen kosten verboden.

Organisator www.beterbodembeheer.nl
Datum

di 4 oktober 2016 13:00 tot 17:00

Locatie Congrescentrum De Werelt te Lunteren

Programma

De hoofdonderwerpen van de middag:

  1. Is onze landbouwbodem toekomstbestendig?
    Onze huidige manier van landbouw draagt niet altijd zorg voor een vruchtbare bodem op de lange termijn. Volgens velen beperkt daarnaast regelgeving onze mogelijkheden om bodemkwaliteit op peil te houden of te herstellen. Klimaatverandering vraagt verder om een meer weerbare bodem. Hoe is het gesteld met de bodemkwaliteit in de Nederlandse landbouw nu en hoe zal dit in de toekomst zijn? Is bodemverbeterende landbouw mogelijk en hoe moet die eruit zien?
  2. Organische stof als motor voor bodemdiensten
    Organische stof in de bodem heeft invloed op bodemvruchtbaarheid en andere bodemdiensten. Moeten en kunnen we het gehalte of de kwaliteit van de bodem organische stof in stand houden of verbeteren? Hoeveel moet het zijn en hoe kunnen we dat meten? Wat kost dat en wat levert dat op in termen van bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid, risico’s op stikstof-uitspoeling en fysische bodemweerbaarheid?
  3. Bodem: dood substraat of levend ecosysteem?
    In de tweede helft van de 20ste eeuw werd onze landbouwbodem vooral behandeld als dood substraat. Productiviteit kon vooral op peil gehouden worden met kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en intensieve grondbewerking. Deze benadering blijkt een aantal negatieve effecten te hebben op het milieu. Meer en meer wordt de rol van bodemleven weer gezien als belangrijke factor in de bodemvruchtbaarheid. Wat is de rol van bodemleven en kunnen we bodemleven gebruiken om de landbouwproductie op peil te houden en negatieve effecten van landbouw op het milieu te beperken?

Deze hoofdonderwerpen zullen gepresenteerd en besproken worden in een plenair gedeelte. Daarnaast is er ruimte voor verdieping op specifieke onderwerpen, zoals grondbewerking en structuur, bodemgezondheid en bodemkwaliteit.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan via Beter Bodembeheer congres op de site van www.beterbodembeheer.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over deze bijeenkomst.

Contact

Maureen Schoutsen, Wageningen UR, maureen.schoutsen@wur.nl