Symposium

Bodem, nutriënten en compost: onderzoek voor een duurzame landbouw

De strenger wordende wetgeving beperkt het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen wat maakt dat de landbouwer meer aangewezen is op de natuurlijke processen in de bodem voor een optimale nutriëntenbenutting en ziekteweerbaarheid. Tegelijk wordt de aanvoer van organisch materiaal via bemesting door de mestwetgeving beperkt. Op 9 oktober 2014 organiseert ILVO een symposium hoe je het beste kunt inspelen op deze ontwikkelingen.

Organisator ILVO
Datum

do 9 oktober 2014 08:45 tot 17:00

Locatie Auditorium ILVO-Plant, Caritasstraat 21, Melle

Welke mogelijkheden zijn er dan om de bodemorganische stof en de bodemkwaliteit te behouden en te verhogen? Op welke manier kunnen nutriënten en organisch materiaal het beste ingezet worden? Wat moeten we verwachten van boerderijcomposteren?

ILVO beantwoordt deze vragen aan de hand van resultaten van het onderzoek rond bodem, nutriënten en compost dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd samen met diverse partners. U bent van harte uitgenodigd voor deze dag.

Meer informatie

Interesse? Geef u op via de website van ILVO. Hier vindt u ook het programma van deze dag met het thema: Bodem, nutriënten en compost.

Contact

Stuur een mail naar CriNglooP_ilvo@ilvo.vlaanderen.be