Activiteit

Biomelk in opmars

Op woensdag 30 november 2016 nodigt NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding) onderzoekers uit om samen na te denken over uitdagingen en kansen voor Vlaams en Europees onderzoek binnen de biologische melkveehouderij. Ook beleidsmakers, landbouwers, marktdeelnemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te denken over onderzoek binnen de biologische landbouw.

De biologische melkveehouderij in Vlaanderen zit in de lift. De slechte marktsituatie in de gangbare melkveehouderij doet heel wat Vlaamse melkveehouders nadenken over omschakelen naar biologische productiemethodes. Een eerste groep melkveehouders zette reeds de stap waardoor het volume biologische melk in Vlaanderen volgend jaar verdubbelt. Voor heel wat vragen omtrent diergezondheid, voederkwaliteit en rantsoenen is het nog zoeken naar antwoorden. Maar ook socio-economisch brengt dit heel wat uitdagingen met zich mee. Het Vlaamse onderzoek wil zich richten op de huidige ontwikkelingen binnen de biologische melkveehouderij, waarbij aandacht is voor alle aspecten op het gebied van de bodem tot de koe, van de boer tot de consument.

Programma

 • 12u45: Onthaal met koffie en thee
 • 13u10: Verwelkoming, door Johan Van Waes (voorzitter NOBL)
 • 13u20: Bio in ontwikkeling in Vlaanderen, door Lieve Vercauteren (Directeur BioForum)
 • 13u30: Onderzoek biomelkveehouderij: ontwikkeling en aanpak in Denemarken, door Frank Oudshoorn (consulent biologische productie SEGES, DK)
 • 14u15: Invloed van het weidemanagement op het voorkomen van maagdarm-wormen bij melkvee - verslag van een Vlaams onderzoek, door Jo Vicca (docent en onderzoeker Odisee)
 • 14u35: Onderzoeksnoden vanuit de Vlaamse biomelkveehouderij, door Johan Devreese (bio-adviseur)
 • 14u45: Mogelijkheden voor financiering onderzoek, door Marleen Mertens (beleidsadviseur, Departement Landbouw en Visserij
 • 14u55: Koffie en theepauze
 • 15u10: Workshops:
  - Bodemvruchtbaarheid en ruwvoeder
  - Diervoeding en verteringsefficiëntie
  - Diergezondheid
  - Markt en samenleving
 • 16u30: Reflectie vanuit de workshops door deelnemers
 • 16u40: Afsluitend woord, door Joris Relaes (Administrateur-generaal ILVO)

Meer informatie en inschrijven

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht. Uiterste inschrijvingsdatum 21 november 2016
Inschrijven doet u via volgende link of via mail sofie.claeys@ilvo.vlaanderen.be met vermelding van naam en voornaam, organisatie en voorkeur workshop of telefonisch 09/272 23 40

Contact

Lieve de Cock, ILVO, lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be