Nieuws

Consument houdt gevoelsmatig rekening met natuur en landschap

Gepubliceerd op
30 oktober 2014

Het project Marktontwikkeling Natuur & Biodiversiteit heeft onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van natuur en landschap voor consumenten. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre eindgebruikers rekening houden met deze aspecten bij de aankoop van hun voedingsmiddelen. Uit het onderzoek blijkt dat zij natuur en landschap relatief belangrijk vinden en er soms rekening mee houden in hun dagelijks leven.
Tijdens het onderzoek stonden de volgende vragen centraal:

  • Welke aspecten van natuur & landschap waarderen consumenten het meest?
  • Hoeveel toegevoegde waarde hebben de aspecten van natuur & landschap? Op het gebied van voedsel in het algemeen en specifieke voedingsmiddelen, zoals zuivelproducten en rundvlees.
  • Welke informatie(bronnen) helpt hen daarbij op tot een juiste keuze te komen.

Natuur en landschap belangrijk

Uit de het onderzoek blijkt dat de consumenten natuur en landschap belangrijk vinden en zich zorgen maken over natuur en landschap. Zij vinden het vooral vervelend voor anderen en voor de natuur zelf.  Zij vinden het minder erg voor henzelf, maar ze maken zich wel zorgen als het om hun eigen gezondheid gaat. Zij staan vooral gevoelsmatig positief over natuur en landschap en voelen zicht moreel verplicht hier rekening mee te houden. De respondenten in deze steekproef zeggen hier vooral rekening mee te houden als het gaat om aankopen van grotere gebruiksvoorwerpen, zoals een auto, en in veel mindere mate bij voedselaankopen.

Beweegredenen bij voedselaankoop

De consument baseert zijn voedselaankoop in de eerste plaats op basis van smaak, betaalbaarheid en gezondheid. Daarbij geldt dat natuur en landschap gekoppeld worden aan dergelijke aankoopargumenten, met name aan gezondheid. Ook aan dierenwelzijn en milieu wordt het gerelateerd. Zo roept het onderzoek nog verschillende vragen op.  Een van de vragen is: Worden producten aantrekkelijker door natuur- en landschapsaspecten?  En is de consument bereid hiervoor meer te betalen? Er zijn kleine verschillen tussen specifieke producten waargenomen. Zo lijken consumenten bij de aankoop van rundvlees iets minder rekening te willen houden met natuur- en landschap dan bij de aankoop van zuivelproducten. De consument houdt in de praktijk iets meer rekening met de natuur- en landschapsaspecten als het gaat om verre landen en grote diersoorten.

Gericht communiceren

Uit het onderzoek blijkt dat het goed werkt om de afzender op het pak te zetten. Daarnaast levert het toevoegen van bijvoorbeeld een (biologisch) keurmerk een meerwaarde op. Het is effectiever om de communicatie te richten op zuivelproducten dan op rundvlees. Dat geldt ook voor een natuurlijke omgeving, grote dieren en verre landen. Dit zijn onderwerpen die consumenten raken. Het is ook  efficiĆ«nter om de communicatie te richten op consumenten die zich al bewust zijn voor de gevolgen voor de natuur en een positieve houding en emoties hebben. Maak hier gebruik van in de communicatie. Een boodschap gericht op het gevoel is effectiever dan pure informatie als het gaat om natuur en landschap.

Bewuste consument

De consumenten die deelnamen aan het onderzoek kopen minimaal een keer per maand of vaker biologische producten of een A-merk, zoals Boerenland, Den Eelder, Zuivelhoeve, Beemster, Bio+, Puur en Eerlijk of Old Amsterdam. Of ze zijn lid van de stichting Vogelbescherming of eten een maal per maand of vaker zuivel kaas, toetjes of rundvlees. Deze steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking: geslacht, leeftijd, woonplaats, opleiding, inkomen, gezinssituatie en werksituaties.

Projectinformatie

Marktontwikkeling natuur en biodiversiteit is een onderzoekproject binnen de topsector Agri en food. Het project duurt twee jaar en loopt eind 2014 af. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR en Het Louis Bolk Instituut. Partners in het project zijn: Bionext,  Kruidenier Foodservices , Vogelbescherming Nederland,  Biohuis,  Vereniging Natuurweide , Friesland Campina en Stichting EKO-keurmerk.

Meer informatie

Contact

Marieke Meeusen, LEI Wageningen UR, marieke.meeusen@wur.nl, of Maaike Raaijmakers, Bionext, raaijmakers@bionext.nl