Dossier

Oplegstrategie gespeende biggen beïnvloedt slachtlijnbevindingen

De slachtkwaliteit en slachtlijnbevindingen zoals pleuritis, aangetaste/afgekeurde levers en aangetaste longen bij vleesvarkens worden beïnvloed door factoren tijdens de vermeerderingsfase. Vooral de oplegstrategie van de gespeende biggen speelt een belangrijke rol.

Slachtkwaliteit kan worden verbeterd door

  • Zuigende biggen bij te voeren met een melkkorrel of een speenvoer in plaats van een biggenopfokkorrel.
  • Borgen en zeugen gescheiden te huisvesten, en borgen beperkt te voeren of een voer te geven dat de voeropname remt. Uit onderzoek is gebleken dat het vleespercentage van de borgen met 1% toeneemt door ze vanaf 70 kg een speciaal voer te geven.

Slachtlijnbevindingen kan worden verbeterd door

  • Vloerverwarming naast een biggenlamp in de biggenstal te plaatsen.
  • Na iedere ronde de kraamhokken en de biggenopfokafdelingen te ontsmetten.
  • De biggen bij spenen te ontwormen via een injectie met ivermectine bevattend middel.
  • Luchtafvoer in de biggenopfokafdelingen via een ventilator. Uit het onderzoek valt niet te zeggen of hokgrootte en ventilatiewijze effect hebben op de slachtkwaliteit en slachtlijnbevindingen van vleesvarkens. Er was namelijk weinig variatie in hokgrootte tussen de bedrijven (meestal zo’n 40 tot 60 vleesvarkens in een hok) en zeer veel variatie in de wijze van ventileren.

Trefwoorden: oplegstrategie, biggen, slachtlijnbevindingen, slachtkwaliteit

Contact

Carola van der Peet, Wageningen UR en Gisabeth Binnendijk, Wageningen UR