Nieuws

Perspectief voor zoete aardappel

Gepubliceerd op
5 maart 2018

Afgelopen jaren hebben meerdere biologische telers gepionierd met het telen van zoete aardappel. In 2017 pakte de teelt goed uit en vormt daarmee een alternatief gewas waarbij ook de afzetmarkt groeiende is.

De zoete aardappel of wel bataat(Ipomoea batatas) is een zoete knolgroente van de windefamilie(Convolvulaceae). Dit is oorspronkelijk een sub-tropische plant en dus geen familie van de aardappel. Bij een goed voorbereide teelt zijn opbrengsten van 40 tot 60 ton per ha mogelijk. Ten opzicht van de biologisch aardappelteelt een gunstig resultaat. Wel vraagt de teelt meer arbeid, maar de risico’s bij de teelt zijn klein waardoor een goed saldo haalbaar is. De Nederlandse teelt van zoete aardappel
heeft daarmee een goede toekomst. Op dit moment worden zoete aardappelen ingevoerd vanuit zuidelijke landen,  het gewas biedt echter mogelijkheden in onze klimaatzone.
 
Wel blijven er nog wat kennisvragen over de teelt zelf. Welke rassen leveren goede opbrengsten en kwaliteit. Hoe kan de opkweek en aanplant van het gewas efficiënter plaatsvinden. Ook de zoektocht naar de juiste rooimachine die de knol goed en onbeschadigd uit de grond kan halen is nog een uitdaging.

Joep Peteroff, medewerker van Bio kwekerij Frank de Koning heeft binnen zijn deeltijdstudie Tuinbouw & Agribusiness Inholland Hogeschool Delft op basis van literatuuronderzoek en  praktijkervaringen een teelthandleiding van 28 pagina’s
geschreven. 

Meer informatie

Contact

Joep Peteroff, Bio kwekerij Frank de Koning, jmpeteroff@gmail.com