Nieuws

Over Groene Veredeling

Gepubliceerd op
6 januari 2014

In 2009 is gestart met het onderzoekprogramma BioImpuls. Dit programma is gericht op de klassieke aardappelveredeling voor de biologische sector.

In het programma Groene Veredeling dragen Wageningen UR, Louis Bolk instituut en Rijksuniversiteit Groningen bij aan de ontwikkeling van nieuwe rassen die toekunnen met minder voedingsstoffen en die zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden in Nederland. De rassen moeten bijdragen aan een verdere verduurzaming van zowel de gangbare als de biologische teelt. 

De uitvoering vindt samen met veredelingsbedrijven en boerenkwekers plaats. De financiering van dit programma is op 50-50 basis: 50% financiering door het ministerie van Economische Zaken en 50% door het bedrijfsleven.

Biologisch en gangbaar

In 2009 is een Kamermotie aangenomen met de vraag om aandacht te besteden aan de klassieke aardappelveredeling, naast de al bestaande biotechnologische aandacht, zoals in het DuRPh-project. Het ministerie gaf DLO, Louis Bolk Instituut en Bioconnect opdracht de knelpunten in de biologische en gangbare teelt te inventariseren. Samen met Plantum zijn hiervoor telers en veredelaars geïnterviewd.

Het ministerie concludeerde vervolgens dat de biologische en gangbare teelt elkaar kunnen versterken en dat er meer aandacht moest komen voor de klassieke veredeling. Het onderzoekprogramma kreeg de naam ‘Groene Veredeling’.

Uitgangspunten

  • Programma voor biologische en gangbare teelt
  • Om tot concrete producten te komen is een periode van 10 jaar nodig. De huidige looptijd van Groene Veredeling is 4 jaar. Verlenging vindt in 2014 plaats na een go/no go
  • Jaarlijks budget van 1 miljoen euro
  • Minimaal 33% medefinanciering door bedrijfsleven in geld of in natura

Meer informatieBron: De Groene Veredeling

Contact

Olga Scholten, Plant Research International, olga.scholten@wur.nl