Dossier

Preventie en bestrijding van slakken

Veel biologische telers proberen grondbewerking tegenwoordig tot een minimum te beperken. Dit is goed voor de bodemstructuur en het bodemleven.

Maar minimale grondbewerking lijkt schade door slakken juist te bevorderen. Ook de brede inzet van groenbemesters kan de slakkenpopulatie bevorderen. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade als gevolg van verontreiniging en vraat. In dit dossier staan een aantal handreikingen om opbrengstderving door slakken te beperken.

Strategische aanpak

Een gecombineerde aanpak wordt geadviseerd, omdat een enkele aanpak maar zelden werkt. Grondbewerkingen zijn vrijwel altijd nadelig voor de activiteit en overlevingskansen van slakken; de grond droogt uit, schuilplaatsen verdwijnen en de populatie neemt af. Ploegen heeft dus een negatief effect op slakken. Toename van slakken lijkt beïnvloed te worden door het type groenbemester dat op een perceel wordt toegepast. Goenbemesters verschillen in smakelijkheid en microklimaat (vochtigheid en mate van bodembedekking). Binnen de preventieve maatregelen ter voorkoming of beperking van slakkenschade horen dus ook de keuze van het bouwplan en van de groenbemesters.

Curatieve maatregelen

Naast teelttechnische en preventieve maatregelen kunt u slakken bestrijden met ijzerfosfaatkorrels, in de handel was deze altijd verkrijgbaar onder de naam Ferramol. Dit product is al een aantal jaren niet meer verkrijgbaar onder deze naam Ferramol. In de professionele markt zijn slakkenkorrels op basis van IJzerIIIfosfaat te verkrijgen onder de naam Sluxx HP of Derrex. Het verschil in deze producten zit hem in de formulering. IJzerfosfaat komt van nature in de bodem voor en is toegestaan als gewasbeschermingsmiddel in de biologische teelt. Een toegevoegde lokstof trekt de slakken aan, waarna het spijsverteringskanaal wordt aangetast, waardoor de slakken stoppen met vreten en sterven. Aaltjes kunnen ook worden ingezet als biologische bestrijdingsmethode.

Aanvullende oplossingen

Van alle slakkenetende vogels staat de loopeend te boek als de meest efficiënte bestrijder van naaktslakken. Het houden van deze dieren brengt extra aandacht en kosten met zich mee, onder andere voor de omheining van het perceel. Verder is een natuurlijke vijand van slakken de loopkever, die ook voor bestrijding ingezet kan worden.

Trefwoorden: slakken, bestrijding

Contact

Klaas van Roozen, PPO van Wageningen UR, klaas.vanroozen@wur.nl