Nieuws

TT parcour in Lelystad; een modderige start met geslaagd zonnig einde

Gepubliceerd op
24 juni 2019

De BioVelddag in Lelystad was dit jaar wederom een succes. Het was weer een stuk groter dan vorig jaar: meer deelnemers, meer bezoekers, meer interesse. De BioVelddag groeit al jaren maar het concept blijft hetzelfde. Het thema dit jaar in Lelystad was ‘Toekomst en Techniek’ (TT).

Door de fikse regenbuien in de ochtend was het slibberig en nat in het veld. De kleispetters op de kleding maakte in de middagzon de sfeer en eenheid compleet. De interesse was oprecht en mensen namen de tijd voor vragen en een gesprek merkte Derk van Balen (WUR, Open teelten) op: “Ondanks de relatief grote afstand dat ik met mijn tent van het veldplein stond, continue aanloop gehad. Heb me geen moment in het veld verveeld en mensen waren oprecht erg geïnteresseerd viel me op. Opvallend is dat buiten nieuwe geïnteresseerden zoals ondernemers van de Veldleeuwerik ook veel bekende ondernemers langs komen die blijvend geïnteresseerd zijn in ons BASIS onderzoek ”

Samen met de robot en de bodemdruksysteem demonstraties trokken ook de veldworkshops gericht op kringlooplandbouw van Bionext en de Warmonderhof als de strokenteeltworkshops heel veel aandacht. Strokenteelt als systeem ligt al enkele jaren in Lelystad maar de praktische invulling in de praktijk, zoals op het landbouwbedrijf ERF het nu wordt toegepast, gaf zeer veel geïnteresseerde ondernemers met praktische vragen. Roy Michielsen van ERF vertelde in de veldworkshop zijn eerste ervaringen. Voor mensen die graag de ervaringen van ERF in de praktijk willen zien is er op maandag 8 juli een masterclass strokenteelt. Geef u hier op voor deelname.

Nieuwe deelnemers BioVelddag

Buiten de vertrouwde deelnemers in het veld waren er dit jaar ook nieuwe gezichten op de BioVelddag zoals Vogelsang met een Bos Aeromix. Een nieuwe innovatieve mestmixsysteem waarbij de drijfmest verticaal gemixt wordt. Hierdoor wordt de mest in (verse) conditie gehouden. En ook Imanst BV die een ruime ervaring heeft met innovatieve en effectieve machines voor optimale grondbewerking maar veelal communiceert met dealers en op de BioVelddag aanwezig is om zelf in contact te komen met ondernemers om te overleggen en van gedachte te wisselen over wensen en ideeën.

Maar ook nieuwe producten die als demoveld in het veld lagen zoals van der Bilt zaden met vlas en Dutch soja met verse soja. En lag er ook dit jaar een nieuw ‘straatje’ van resistente aardappelrassen. Een palet van diverse snel in areaal groeiende resistente aardappelrassen die onder aanvoering van Jan-Eric Geersing een zowaar aardappelstraatje op de BioVelddag vormen. Met elkaar onder het motto om de uren veredelingswerk geresulteerd in resistentie door resistentie-management te behouden. Natuurlijk zijn ook Edith Lammerts van Bueren en Niek Vos in deze straat gesignaleerd!

Agrifirm gaf aan dat het symposium ‘Toer door de kringloop’ in de ochtend veel positieve reacties gehad hebben. De opkomst was erg goed en de regen die op dat moment naar beneden viel was in de schuur niet voelbaar en gaf meer ruimte voor een goede discussie! Er werd gepleit voor een integrale kringloop aanpak in plaats van de verdeling in separate elementen. Daarnaast om de kringloop te voeden vanuit de basis, de bodem. Daar waar een vruchtbare kringloop start en eindigt.