Dossier

Vaccinatieschema leghennen

Een goed gewicht aan het einde van de opfok is voor legpluimveehouders een teken dat ze een robuuste en gezonde kip in handen hebben.

In de praktijk lukt het opfokkers echter niet altijd om het normgewicht te bereiken. Het hoge aantal entingen dat opfokhennen krijgen toegediend, wordt als één van de oorzaken hiervan gezien. Op basis van de gewichtsmetingen door de opfokbedrijven zelf kunnen geen specifieke aanbevelingen worden gedaan om bepaalde vaccinaties achterwege te laten. Anderzijds geven literatuur en mensen uit de praktijk aan dat vaccinatieschema’s niet onbeperkt uitgebreid kunnen worden.

Effecten van vaccinatie

Samenvattend kan worden gezegd dat vaccinaties onder normale omstandigheden geen blijvend effect hebben op de groei-ontwikkeling van opfokhennen. Vaccinaties hebben wel invloed op de voerbenutting van opfokhennen, maar dit neemt onder praktijkomstandigheden geen nadelige vormen aan. Ander ongemak, zoals een entreactie, is tot op zekere hoogte een noodzakelijk kwaad. Eventueel kunnen mildere vaccins worden gebruikt of de wijze van toediening aangepast. In individuele gevallen, onder voorwaarde dat de rondes over het algemeen goed verlopen, kan worden overwogen vaccinaties tegen een aantal management gerelateerde bacteriële infecties achterwege te laten. Het schrappen van virusentingen onder suboptimale houderijomstandigheden vormt juist een risico.

Trefwoorden: vaccinatie, leghen, enting, opfokhen, gewicht

Contact

Jan-Paul Wagenaar, Louis Bolk Instituut, j.wagenaar@louisbolk.nl