Dossier

Bladluisbestrijding in glasgroenten

Jaarlijks veroorzaken bladluizen schade aan gewassen. Naast zuigschade aan de planten, vervuilen kolonies luizen het gewas en de vruchten. Om dit te voorkomen zijn preventieve en curatieve maatregelen noodzakelijk.

De juiste  groeiomstandigheden en ontwikkelingskansen voor de biologische bestrijders creëren de voorwaarden. Het is niet voldoende om alleen maar biologische bestrijders in te brengen; natuurlijke vijanden vormen samen met de plaag-organismen een voedselweb waarbinnen allerlei interacties optreden. Dit beïnvloedt het resultaat van de bestrijding. In dit dossier vindt u stapsgewijs aandachtspunten en aanwijzingen voor de beheersing van bladluizen in paprika.

Stappenplan voor een robuuste bladluisbestrijding

Biologische bestrijding van bladluis is een algemeen goed in de teelt van vruchtgroenten onder glas. Er zijn meerdere gespecialiseerde natuurlijke vijanden beschikbaar: sluipwespen, galmuggen, zweefvliegen, gaasvliegen en lieveheersbeestjes. Je zou dus verwachten dat de bestrijding geen probleem is. Niets is minder waar. Telkens weer blijkt dat massale loslatingen van verschillende natuurlijke vijanden géén garantie zijn voor een geslaagde bestrijding. Veelal komen de bladluiskolonies te laat onder controle, met vervuiling en productieverliezen als gevolg. Om desastreuze gevolgen te voorkomen is scouten en tijdig inzetten van effectieve bestrijders noodzakelijk. Onderstaand stappenplan voor bestrijding van bladluis kan helpen bij het beheersen van de plagen.

Stap 1: bepaal je strategie
- Zorg voor teamwork
- Zet wespen en galmuggen preventief in
- Kies een goede roofwants
- Volg de beschikbaarheid van nieuwe bestrijders

Stap 2: scouten en monitoren
- Inspecteer het uitgangsmateriaal
- Bepaal de soorten
- Breng hotspots in kaart
- Let op hyperparasitering
- Let op het niet aanslaan van bestrijders
- Heb oog voor natuurlijke vijanden

Stap 3: benut de capaciteit van biologische bestrijders
- Check de kwaliteit van natuurlijke vijanden
- Ondersteun bestrijders
- Denk aan klimaatsinvloeden
- Voorkom verstorende geuren en gassen

Stap 4: regeren is vooruitzien

Stap 5: zo nodig corrigeren

Trefwoorden: bladluizen, biologische bestrijding, glastuinbouw, paprikateelt, paprika

Contact

Leen Janmaat, Louis Bolk Instituut, l.janmaat@louisbolk.nl