Nieuws

Goede jeugdgroei melkgeiten belangrijk voor de latere melkproductie, invloed van een kruidensupplement

Gepubliceerd op
31 januari 2014

Coccidiose is een van de belangrijkste ziekten bij jongvee op een rundvee- en geitenbedrijf. Ook wanneer er geen duidelijke ziekteverschijnselen zijn kan een subklinische besmetting met coccidiose zorgen voor groeivertraging.

Uit een vorig CCBT project bleek een voedingssupplement op basis van kruiden er voor te zorgen dat de coccidiose besmetting op een lager niveau bleef, wat resulteerde in een betere groei van de lammeren die gesupplementeerd werden in vergelijking met lammeren uit de controlegroep.

De Vlaamse biologische melkgeitenhouders waren dan ook vragende partij om te evalueren of deze groeivoorsprong die werd gerealiseerd ook effectief vertaald wordt naar een betere prestatie in de vervolgperiode. Onderzoek aan het Louis Bolk Instituut toonde al een invloed aan van toegenomen lichaamsgewicht van het jongvee op de latere melkproductie.

De lammeren die destijds deelnamen aan de kruidenproef werden daarom opgevolgd tijdens hun eerste lactatie als jaarling. Regelmatige wegingen toonden aan dat de geiten hun groeivoorsprong behielden en dat dat resulteerde in een vroegere lammerdatum. Melkmetingen toonden aan dat deze geiten een hogere melkproductie vertoonden in hun eerste lactatie.

Lees het samenvattend verslag HIER.

Bron: CCBT

Meer info?

Wim Govaerts (Wim Govaerts & co cvba)
Tel: +32 (0)477 77 46 95
E-mail: Wim.Govaerts@bioconsult.be