Nieuws

Nieuwe website BeterBodemBeheer

Gepubliceerd op
15 januari 2014

Wereldwijd, ook in Nederland, staat de bodemkwaliteit onder druk. Hierdoor halen we niet de opbrengsten die we zouden kunnen halen en leveren we niet de ecosysteemdiensten die de bodem zou kunnen leveren. Op de langere termijn is dit een van de grootste bedreigingen voor de wereld voedselvoorziening. Kortom, we kunnen de Bodem Beter Beheren. Op vijf december is de website beterbodembeheer.nl live gegaan. Deze website geeft instrumenten voor duurzaam bodembeheer.

Bodemdiensten

Bodem is het belangrijkste productiemiddel voor de land- en tuinbouw. Een goed beheer van de bodem zorgt voor een optimale landbouwproductie voor nu en in de toekomst. De landbouwbodem levert niet alleen landbouwproducten, maar ook zogenaamde ecosysteemdiensten aan de maatschappij als biodiversiteit, waterbeheer en weerbaarheid tegen klimaatverandering. Deze verschillende bodemdiensten gaan vaak goed samen en kunnen elkaar versterken.

Integraal bodemmanagement

Maar de bodemkwaliteit staat onder druk. Denk bijvoorbeeld aan het slechter worden van de bodemstructuur door het gebruik van steeds grotere en zwaardere machines, het laat oogsten onder slechte omstandigheden en de vaak onvoldoende toevoer van organische stof. De oplossing voor beter bodembeheer ligt in het integraal verbeteren van bodemeigenschappen. Het gaat niet om alleen bemesting, grondbewerking of bodemgezondheid, maar om bodemmanagement dat rekening houd met al deze verschillende aspecten.

Goed voor inkomen, maatschappij en bodem

Dit is in het kort de achtergrond van het grootste onderzoeksprogramma in Nederland voor beter bodembeheer in de landbouw. Het ministerie van Economische Zaken en het landbouwbedrijfsleven financieren gezamenlijk, in een zogenaamde Publiek Private Samenwerking (PPS), een breed pakket aan onderzoek voor duurzaam bodembeheer in de landbouw. Dit onderzoek moet ertoe leiden dat in de landbouw de bodem beheerd kan worden op een wijze die goed is voor het boereninkomen, goed is voor de maatschappij en er daarnaast voor zorg draagt dat we over 50 of 100 jaar nog steeds over een goede  bodemkwaliteit beschikken. Het onderzoek wordt  voor het belangrijkste deel uitgevoerd door Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut.

Website en nieuwsbrief

Deze PPS ‘ Duurzame bodem’ start vanaf 5 december 2013 op de Wereldbodemdag een eigen website en brengt jaarlijks zesnieuwsbrieven uit over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek. De nieuwsbrieven geven informatie die interessant is voor alle grondtelers (gangbaar en biologisch, maar ook voor toeleveranciers, intermediairs en voor beleidsmakers met interesse in BeterBodemBeheer.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van BeterBodemBeheer in de landbouw? Abonneer u dan op de gratis nieuwsbrief BeterBodemBeheer!

Biovak

Meer weten over BeterBodemBeheer: kom naar de biovak, stand C161 Praktijkonderzoek van Plant en Omgeving, onderdeel van Wageningen UR.

Links


Contactpersoon: Wijnand Sukkel, PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente van Wageningen UR