Nieuws

Rassenproef aardappelen biologische teelt 2019

Gepubliceerd op
3 januari 2020

Eind juni waren de omstandigheden tijdelijk gunstig voor de ontwikkeling van aardappelplaag (P. infestans) en werd er bij enkele rassen ook een infectie vastgesteld (kwam tot uiting begin juli). Vanaf eind juli was er door de droge omstandigheden helemaal geen druk meer en werd er geen nieuwe aantasting waargenomen.

Gerichte beregening bij warm en droog teeltjaar

Het aardappelseizoen in 2019 ging warm en droog van start. Juni kende een vrij normaal verloop met op gezette tijden de nodige neerslag. Op 20 juni viel heel veel neerslag op korte tijd. De weken daarna zorgde dit vocht en het sluiten van het gewas voor de nodige infectiekansen door plaag en verschenen begin juli de eerste vlekken in meerdere rassen. Vooral Glorietta kende hierbij reeds een aanzienlijke aantasting in 2 van de 4 blokken. Door de aanhoudende droogte en zeer hoge temperaturen in juli kreeg de plaag echter geen voet aan de grond. Enkel in de rassen Glorietta, Jelly en Marabel bleef de plaag nog even aanwezig maar de schade bleef beperkt mede door de vroeg invallende afrijping in Glorietta en Marabel Op basis van deze beperkte aantastingen kon dit seizoen (met uitzondering van Glorietta) geen sluitend oordeel geveld worden voor de weerbaarheid van de verschillende rassen tegen plaag. Door de neerslag in juni en beregening begin juli werd de teelt gered op het proefperceel met zelfs hoge opbrengsten en een kwalitatieve oogst tot gevolg. Er werd geen noemenswaardige doorwas vastgesteld in de proef.

Agria blijft zich in deze droge (plaagloze) jaren handhaven als topper voor de biologische teelt en levert een zeer kwalitatieve oogst op die zowel geschikt is voor kook en friet (zie Tabel 4). Agria is evenwel plaaggevoelig. Alle andere rassen worden afgetoetst aan Agria. De voorbije jaren schoven we Carolus als laat ras naar voor als opvolger voor Agria aangezien dit resistente ras zowel qua smaak en zijn geschiktheid voor friet vergelijkbare resultaten kon neerzetten. Dit jaar blijft Carolus echter achter in smaak en lijkt de potentie voor de verwerkende industrie er niet te zijn. Evenwel is dit een robuust ras dat geschikt is voor de vers markt. 

Connect, Vitabella, Sevilla zijn rassen die sterk zijn tegen de plaag en reeds langer meedraaien. Deze rassen zijn niet frietgeschikt. Enkel Sevilla scoort goed qua smaak. Voor Vitabella is de opbrengst eerder laag terwijl het groeikrachtige ras Connect ook dit jaar een zeer hoge totale opbrengst van 55 ton/ha haalt. Opbrengsttopper is Passion met 60 ton/ha bij een eerder fijnere homogene sortering maar kwalitief scoort Passion ondermaats. Otolia, Ecrin, Levante, Tinca zijn rassen die we de komende jaren (plaagjaren) verder moeten opvolgen. Deze nieuwere rassen blijken dit jaar productief en goed van smaak maar zijn evenwel niet of minder frietgeschikt. Cephora komt achter blijkt iets minder smakelijk.

Het Belgische ras Louisa scoort heel goed als friet maar de sortering was evenwel ondermaats waardoor dit goede resultaat in de schaduw wordt gezet. De volgende jaren zal moeten blijken of dit ras, mits voorkiemen en eventueel een aangepaste plantafstand/bemesting, potentie heeft voor de biologische teelt. Top combineert een mooie opbrengst/sortering met een hoog OWG en een goede bruinbakindex waardoor we dit ras graag terug willen zien in het volgende seizoen. Acoustic blijft te laag in OWG. Allians voldeed niet in deze proef, net zoals Twister, VOS 012-437-004, Cammeo, HZD 09-7530. HZD 09-1496 leent zich eventueel voor friet.

Aloutte blijft als rode aardappel de referentie waartegen VOS012-437-004 het moet afleggen. Yona is een mooie nieuwkomer die om de hoek komt kijken maar die zijn sterkte tegen plaag de komende jaren zal moeten bewijzen. Als vroeg ras kan alleen Twinner overtuigen. Marabel (kwalitatief) en Glorietta (plaag) voldeden niet. Jacky en Tentation hadden een te kleine sortering.

Overzicht_rassen__002_.jpg

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Kevin Deceuleners, Inagro, kevin.deceuleners@inagro.be