Nieuws

Onderzoek naar voeding lacterende zeugen

Gepubliceerd op
13 maart 2014

In 2013 is binnen de PPS Feed4Foodure een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de voeding van lacterende zeugen in welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen met een verlengde lactatie en inseminatie tijdens de lactatie. Hieruit bleek dat er weinig bekend is over de voeding van zeugen die zowel dragend als lacterend zijn tijdens een verlengde lactatie.

Vanuit de PPS Samenwerkende Varkenshouderijketen wordt een groepshuisvestingssysteem voor kraamzeugen en haar biggen ontwikkeld tot een commercieel toepasbaar huisvestingssysteem. In dit systeem worden de zeugen op 6 weken lactatie gespeend. Om een hoge worpindex te behouden is het noodzakelijk dat de zeugen tijdens de lactatie worden geïnsemineerd. Binnen de PPS Feed4Foodure is een literatuurstudie uitgevoerd naar de voeding van zeugen die zowel dragend als lacterend zijn.

Hoog voerniveau voor inseminatie

Zeugen zijn tijdens de lactatie normaal gesproken in een negatieve energiebalans. Dit zou negatief kunnen werken op het berig worden en daarom is een hoog voerniveau voor inseminatie gewenst. Voor een goede follikelontwikkeling, is een hoog voerniveau belangrijk.

Na inseminatie tijdens de lactatie is het niet duidelijk of de zeugen op een hoog of laag voerniveau gevoerd moeten worden. Om de negatieve energiebalans te beperken (de zeugen lacteren nog) is mogelijk een hoog voerniveau gewenst.

Een hoog voerniveau zorgt er voor dat er naast onderhoud van de zeug en melkproductie voldoende energie overblijft voor de ontwikkeling van de embryo’s. Aan de andere kant kan een hoog voerniveau na inseminatie gepaard gaan met lage progesterongehaltes en daarmee is er (bij jonge zeugen) meer risico op embryonale sterfte.

Proeven op Sterksel

Recent onderzoek laat zien dat het voeren van hoge voerniveaus in de vroege dracht geen negatieve effecten op embryonale overleving hoeft te hebben. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het onduidelijk is wat de consequenties zijn van het voerniveau na inseminatie tijdens de lactatie op de reproductie en gewichtsontwikkeling van de zeug. Dit zal in 2014 onderzocht worden op VIC Sterksel.

Publicatie

Meer informatie

Voor meer informatie over het literatuuronderzoek kunt u contact opnemen met Carola van der Peet-Schwering, e-mail carola.vanderpeet@wur.nl