Nieuws

Mengteelten graan met erwten of veldbonen

Gepubliceerd op
11 december 2014

Het telen van eiwitrijke gewassen van eigen bodem neemt toe. Door de stijgende prijzen van krachtvoeders kan het telen van lupinen, erwten en veldbonen een goed alternatief zijn. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is ruime ervaring opgedaan met deze mengteelten.

Nederlandse en Vlaamse onderzoekers hebben samen een bioKennisbericht gemaakt, waarin alle facetten van de teelt van eitwitrijke gewassen staan beschreven. Op basis van proefresultaten uit de afgelopen jaren is een overzicht van tips opgesteld.  Hierin is aandacht voor de keuze van de peulvrucht in combinatie met het diersoort en de aanbevolen mengteelten. Daarnaast is gekeken naar het vaststellen van het oogstmoment, opslag en voederwaarde van de verschillende producten.

Publicatie

Lees hier het volledige bioKennisbericht Mengteelten, graan met erwten of veldbonen

Meer informatie:

Uitgebreide info over mengteelten is terug te vinden in de volgende brochures:

Contact