Nieuws

Lactose plus suiker in biologisch zeugenvoer verlaagt uitval lichte biggen

Gepubliceerd op
13 augustus 2010

Het verstrekken van lactose plus suiker aan biologisch gehouden zeugen in de kraam- en gustfase of alleen in de gustfase lijkt de overlevingskans van lichte biggen, zowel tijdens de dracht als na de geboorte, te verhogen. Dit is gebleken uit onderzoek van Wageningen UR.

De belangrijkste oorzaken van biggenuitval zijn doodliggen door de zeug en onvoldoende biestopname tijdens de zoogperiode. Dit komt meestal door een te geringe vitaliteit en energiereserve van de pasgeboren big. De bigvitaliteit kan worden verbeterd door een hoger geboortegewicht en een kleinere variatie in geboortegewicht binnen een toom. Wageningen UR heeft onderzocht of de variatie in geboortegewicht binnen een toom verminderd kan worden door aan biologisch gehouden zeugen lactose plus suiker te verstrekken via het voer tijdens de voorgaande kraam- en gustfase of alleen tijdens de voorgaande gustfase.

Uit het onderzoek is gebleken dat het verstrekken van suiker plus lactose in de voorgaande kraam- en gustfase de overlevingskans van lichte biggen lijkt te verhogen, zowel tijdens de dracht als na de geboorte. De uitval van biggen met een geboortegewicht van minder dan 1,2 kg was lager dan in de controlegroep die standaard biologisch lactovoer kreeg. De variatie in geboortegewicht binnen een toom werd niet verkleind door het verstrekken van suiker en lactose in de voorgaande kraam- en gustfase. Dit komt mogelijk door een toename van de toomgrootte.

Het exacte werkingsmechanisme van suiker plus lactose in kraam- en gustfase in relatie tot variatie in geboortegewicht en overleving van biggen is nog niet bekend. Dit wordt momenteel onderzocht bij Wageningen University.

Downloads

Meer downloads

Links