Nieuws

Snelle analyse vigour biologisch uitgangsmateriaal

Gepubliceerd op
3 augustus 2010

Een snelle toets voor de analyse van vigour (= kiemkracht, vitaliteit) van biologisch uitgangsmateriaal is van belang voor de biologische sector. Hiermee kunnen zaadbedrijven het meest optimale oogstmoment bepalen en ontsmettingsbehandelingen optimaliseren. Met gebruik van een ademanalysator lijkt dat mogelijk.

Er is gezocht naar indicatoren voor de tolerantie (bescherming) tegen (toekomstige) stress en voor opgetreden schade. Een beschadigd zaad produceert ethanol. Deze ethanolproductie blijkt goed meetbaar met een gemodificeerde ademanalysator. Bij kool en gerst is een goede correlatie gevonden tussen achteruitgang in de vigour van de zaden en de productie van ethanol tijdens de eerste 24 uur van het kiemingsproces. Met een aanpassing werkt de methode ook voor zaden van tomaat, sla en peen.
Deze kennis is overgedragen naar de deelnemende zaadbedrijven en meters zijn beschikbaar gekomen om in 2010 de test in de praktijk uit te proberen. Deze ‘alcoholtest’ voor zwakke zaden kan ook het chemicaliëngebruik in de gangbare sector terugdringen en bijdragen aan verbetering van de opslag van de zaden in genenbanken (biodiversiteit).

Voor een overzicht van alle projecten met betrekking tot uitgangsmateriaal en veredeling in 2010: zie Biokennisbericht Uitgangsmateriaal en veredeling #1.

Downloads

Meer downloads