Nieuws

Biologisch en gangbaar komen samen verder

Gepubliceerd op
9 februari 2011

Biologische boeren en tuinders trekken steeds vaker samen op in het onderzoek. Uiteindelijk worden zowel de biologische als de gangbare sector daar duurzamer van.

Uiteindelijk worden zowel de biologische als de gangbare sector daar duurzamer van.

Jarenlang heeft de overheid de biologische landbouw expliciet gesteund. Het ministerie ziet de biologische landbouw als een integraal duurzaam systeem, waar alle p’s van people, planet en profit aandacht krijgen. Toch kan ook die sector duurzamer. Op aspecten kan ze een voorbeeld nemen aan de gangbare sector, vindt Sabine Pronk van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Andersom kunnen gangbare boeren leren van de biologische landbouw. Daarom zet het ministerie expliciet in op samenwerking bij de financiering van onderzoek. Een overzicht laat zien dat biologische en gangbare boeren zonder die aansporing al bij dertig procent van de onderzoeksprojecten samen optrekken. Arjan Monteny, kennismanager bij Biologica: ‘Kennelijk ligt het voor de hand elkaar op te zoeken. Zet je ondernemers bij elkaar die vanuit een verschillende traditie komen, dan komen ze tot creatievere oplossingen. Een echt synergie-effect.’Overigens waarschuwt hij er wel voor, dat er ook onderzoek is waar alleen de biologische sector profijt van heeft. Dat mag niet ondersneeuwen in de drang naar samenwerking.

Downloads

Meer downloads

Links