Nieuws

De kiem van biologisch

Gepubliceerd op
15 september 2014

Na de introductie van kunstmest is er veel veranderd in de landbouw. Door kunstmestgebruik gingen gewassen sneller groeien en namen de opbrengsten sterk toe. Ook mede door monocultuur ontstonden problemen met ziekten en plagen. Deze zorg leidde tot vragen en daarmee de eerste kiem voor biodynamische landbouw. Nog steeds vormen de principes van biodynamische landbouw een belangrijke leidraad voor biologische boeren.

Rudolf Steiner (1861-1925) gaf adviezen aan boeren vanuit inzichten over samenhangen in de natuur en binnen het landbouwbedrijf. Het is dit jaar 90 jaar geleden dat hij met zijn landbouwcursus de impulsen voor een nieuwe vorm van landbouw gaf. Hierbij kwamen begrippen als bedrijfsorganisme en levenskrachten aan bod. Voor Steiner is landbouw meer dan alleen fysiek voedsel produceren. Het gaat ook om het verzorgen van krachten die invloed hebben op het leven en ontwikkeling van landbouwgewassen. Hij hechtte veel belang aan het bereiden van compost, maar ook aan de aanwezigheid van bijen op het landbouwbedrijf.

18 september inspiratiedag

Onder het motto  ‘Wat werkt is waar’ organiseren Stichting Demeter, de BD-Vereniging en Warmonderhof op 18 september een inspiratiedag in Kunsthal Rotterdam voor boeren, verwerkers, handelaren, winkeliers en consumenten.

Meer informatie

Uitnodiging en programma van inspiratiedag ''Wat werk is waar''

Contact

Bert van Ruitenbeek, Stichting De Meter, bert@stichtingdemeter.nl