Nieuws

Samenwerking biologisch en gangbaar is de toekomst

Gepubliceerd op
15 april 2011

Biologisch heeft succes in de markt. Ook het imago is uitgegroeid van donkergroene eend tot culinaire zwaan. Anno 2011 is de biologische landbouw een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor verduurzaming in de regio, de sector en de keten, zo lezen we in Ekoland.

De verandering van de biologische sector is zo langzaam gegaan, dat de meeste mensen het nauwelijks gemerkt zullen hebben. Maar vergeleken met 10 jaar geleden is er een groot verschil zichtbaar in de biologische landbouw. In 2001 was biologisch nog een reactie op onvrede met de gangbare landbouw. Het was iets voor wereldverbeteraars. Voor de doorsnee consument was er echter een emotionele drempel om biologisch te kopen en het groeipotentieel van bio was dan ook beperkt. Wel was er een ‘onderbuikgevoel’ dat er grote groeikansen waren.

Taskforce

Om die groeipotentie te katalyseren is de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw opgericht. Enerzijds om de samenwerking tussen ketenpartijen op gang te brengen voor schaalvergroting en kwaliteitsverbetering. Anderzijds om de vraag te stimuleren door biologisch in beeld te brengen bij de doorsnee retailers en consumenten.

Veel raakvlakken

Frank Wijnands, themacoördinator Biologische Landbouw van Wageningen UR, vindt het zeldzaam dat een sector zelf bepaalt wat haar ambities zijn. “Als kennisinstelling zijn we daar heel blij mee. Het geeft ons een sterk kader waardoor we optimaal en praktijkgericht kunnen werken.” Door het brede palet aan thema’s en ambities constateert Wijnands op veel aspecten van duurzaamheid ook raakvlakken met de gangbare sectoren. “Ons onderzoeksprogramma is weliswaar ingegeven vanuit de biologische sector, maar de resultaten zijn relevant voor alle partijen. Wij zien de toegevoegde waarde van samenwerking en willen in het onderzoek gangbaar en biologisch samen laten optrekken. Voor beide partijen valt er veel te halen uit de dialoog.”

Ook ketenmanager Maurits Steverink van Biologica denkt dat samen optrekken de toekomst is. “Stel vragen aan elkaar in plaats van elkaar te veroordelen.”

Nieuwe ketenorganisatie

De nieuwe ketenorganisatie waarin LTO, VBP, PBS, Taskforce en Biologica samenwerken kan de samenwerking tussen biologisch en gangbaar versnellen. Koen van der Drift, interim-directeur Biologica: “Met behoud van eigenheid en herkenbaarheid van biologisch is het de opgave van de nieuwe ketenorganisatie om vorm te geven aan die samenwerking binnen de gehele voedselketen. Het zou mooi zijn als we de infrastructuur kunnen delen waarbinnen we kennis ontwikkelen en verspreiden”.


Kortom: de biologische landbouw is een volwassen sector geworden met een goede organisatie, aansprekende ambities, fraaie prestaties in verduurzaming en een uitgebreide onderzoekagenda die bijdraagt aan verduurzaming. Een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor verduurzaming in de regio, de sector en de keten.

Downloads

Meer downloads