Dossier

Weidegang van lammeren

Veel geitenbedrijven hebben een beperkt huiskavel. Als de lammeren ook op de huiskavel geweid worden, betekent een nog krappere beweidingruimte voor de melkgevende geiten.

Een oplossing zou zijn om de lammeren van huis te laten grazen. In dit dossier staan de ervaringen van drie geitenhouders met lammeren op afstand van het bedrijf.

Weidegang van lammeren

In 2008 liet onderzoek op Gerbrande State zien, dat een groep lammeren die 3 maanden (juni tot en met september) dag en nacht geweid werden in december hetzelfde wogen als de groep die binnen waren opgefokt. Hierbij werd 27 kg brok per lam bespaard. Uit hetzelfde onderzoek kwam wel naar voren dat de overgang van de stal naar de weide vrij abrupt verliep, waardoor de lammeren in de eerste 2 weken een terugval in groei doormaakte. Om in 2009 de overgang wat beter te laten verlopen, heeft Sander Koster de lammeren een week voordat ze de weide in gingen al laten wennen aan vers gras naast het hooi en brok. Daarnaast heeft hij met de 65 lammeren, 2 oudere, guste geiten meegestuurd om ze sneller het grazen te leren.

In dit dossier komen vele aspecten aan de orde die samenhangen met het weiden van de lammeren op een veldkavel: op welke leeftijd naar buiten, de oppervlakte en afrastering van het graasgebied, nachtverblijf en schuilplaats, graasgedrag en bijvoeding in de wei, de ontwikkeling en de gezondheid van de lammeren en het dekken.

Trefwoorden: veldkavel, weidegang, begrazing, lammeren, geiten

Contact

Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, n.vaneekeren@louisbolk.nl