Nieuws

Bodemleven houdt niet van grondbewerking

Gepubliceerd op
17 augustus 2012

De bodemstructuur zoveel mogelijk ontzien, is het streven van onderzoekers van PPO Wageningen UR in het project BASIS. Mechanisatie in dienst van de bodem. Onbereden teeltbedden hebben bewezen een hogere opbrengst te kunnen geven in een groot aantal gewassen. Vooral structuurgevoelige gewassen zoals bladgewassen (spinazie) profiteren hiervan. In Ekoland verscheen een artikel over de stand van zaken van het onderzoek.

Doordat er in principe niet meer over de teeltbedden gereden wordt, kan de bodemstructuur in stand blijven of zich gemakkelijk herstellen. Jammer genoeg is de oogstmechanisatie nog niet passend voor onbereden teeltbedden. Tot aan de oogst wordt er niet over de bedden gereden en zelfs dit heeft al een effect op de bodemstructuur. Door te kiezen voor een laag gewicht van de oogstmachines ontzie je de bodemstructuur.

Uit literatuurstudie blijkt dat met name regenwormen en dan vooral de ‘pendelaars’ verdwijnen wanneer de grond bewerkt (in dit geval geploegd) wordt. Bacteriën en schimmels kunnen zich beter handhaven en herstellen.

Uit eerdere inventarisaties bleek dat in de biologische percelen beduidend meer wormen leven dan in de gangbare percelen en dat ook de diversiteit groter is.

De invloed van grondbewerking is nog niet duidelijk merkbaar. Wel zien we grote verschillen tussen percelen en hieruit blijkt dat vruchtwisseling en gewassenkeuze grote invloed hebben. Bodemleven moet tenslotte voldoende te eten hebben.

Downloads

Meer downloads

Links