Praktijknetwerken in Nederland

Ondernemers, MKB bedrijven, advies- en belangenorganisaties werken sinds 2007 in Nederland samen in praktijknetwerken. Het doel van deze netwerken is ontwikkelen en delen van kennis binnen de agrarische sector. Deze praktijknetwerken worden gesubsidieerd vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Europa.

Biologische praktijknetwerken

Deze regeling vanuit het ministerie is opengesteld voor alle sectoren binnen de veehouderij en landbouw. Er zijn een aantal projecten met een biologisch karakter. Een overzicht:

Meer informatie

Contact

Henri Holster, Wageningen UR, henri.holster@wur.nl