Met één zoekterm zoekt u zowel in deze site als in de bioKennisbank. Zoeken in deze site levert u praktijkgerichte informatie op over onderzoek voor en ontwikkelingen van de biologische sector in België en Nederland. Zoeken in de bioKennisbank levert achtergrondinformatie. De bioKennisbank is een waardevol archief dat sinds de jaren '90 wordt bijgehouden door de Bibliotheek Wageningen UR. Het bevat meer dan 21.000 verwijzingen naar artikelen in nationale en internationale tijdschriften, proefschriften, rapporten, posters en studentenverslagen die van belang zijn voor de biologische landbouw en voeding. Vaak met een kleine samenvatting en regelmatig met een link naar de volledige tekst.

Zoeken in de site en in de bioKennisbank

zoekresultaten binnen de Nederlandstalige inhoud van deze site

Organic Eprints is een open Europees archief voor onderzoek biologische landbouw & voeding. Hier vind je nog meer publicaties. De wens is uitgesproken om alle archieven over biologisch onderzoek op termijn met elkaar te verbinden.