Biobedrijfsnetwerken in Vlaanderen

Sinds 2009 werken BioForum, Landwijzer en het Louis Bolk Instituut samen aan de opstart en uitbouw van biobedrijfsnetwerken voor elke deelsector van de Vlaamse biolandbouw.

Doel van de bedrijfsnetwerken is te komen tot sterk uitgebouwde sectoren. Daartoe wordt in de eerste plaats gewerkt aan kennisontwikkeling: uitwisselen van ervaringskennis onder boeren, ontsluiten van bestaande kennis en aansturing van het praktijkonderzoek.

De Biobedrijfsnetwerken werken nauw samen met voorlichters, bedrijfsbegeleiders en praktijkonderzoekers, en met instellingen als NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en Voeding) en CCBT. Samen vormen zij het kennisnetwerk van de Vlaamse biolandbouw.

Momenteel zijn 7 sectornetwerken actief, met name voor de sectoren

De opstart en uitbouw van de biobedrijfsnetwerken wordt door de Vlaamse Overheid ondersteund via een project in het kader van het Strategisch Plan Biologische Landbouw.

Meer info over de Vlaamse biobedrijfsnetwerken