De biologische sector wil zijn positie als kampioen van de integraal duurzame meerkamp verder uitbouwen. Bionext faciliteert en begeleidt dit traject. Daarvoor zijn onder andere keten- en themagroepen ingesteld. Deze groepen bestaan uit vertegenwoordigers uit de gehele keten. Zij formuleren onderzoeksvragen en geven advies over regelgeving op basis van een gezamenlijke visie. De kracht van de ketengroep is dat alle schakels in de productieketen om de tafel zitten. Hierdoor worden problemen niet doorgeschoven van de ene schakel naar de andere en worden standpunten breed gedragen Zo wordt gewerkt aan integrale verduurzaming mét waardering van de consument.

Meer informatie over de keten- en themagroepen vindt u op de website van Bionext