Open dag

Biologische Velddag 2016

Ontmoet elkaar in het VELD op de Biologische Velddag op 22 juni 2016. Voor biologische ondernemers, onderzoekers en voorlichters als keten partijen en gangbare telers een prachtige mogelijkheid om in een paar uur kennis te maken met laatste ontwikkelingen, resultaten, nieuwe rassen en mechanisatie binnen de sector. Om afsluitend rondom het houtvuur collega’s te ontmoeten.

Biologische velddag 22 juni 2016
Georganiseerd door Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Delphy, Agrifirm en het Biologisch Netwerk
Datum wo 22 juni 2016
Tijd 14:00 tot en met 19:00
Locatie Prof. Broekemahoeve, Elandweg 84, Lelystad

Na het succes van afgelopen jaar zal de dag wederom eindigen met een gesponsorde Bourgondische warme maaltijd rondom het houtvuur. Zeker zijn van een bordje?: Reserveer vooraf met korting a €19,50 via biovelddag@destrandhoeve.nl (ter plekke €22,50).

Aanmelden voor deelname

Bezoekers zijn welkom, aanmelden specifiek voor de velddag is niet nodig. Bedrijven worden uitgenodigd samen met het organiserend team een bijdrage te leveren aan een geslaagde velddag. Deelname kan via een veldpresentatie, demonstratie of sponsoring. Vul het aanmeldformulier volledig in en betaal direct via Ideal of Credit Card.

Programma onderdelen 2016

Symposium ‘Meer vruchten uit de bodem’

Na het succes van het afgelopen jaar wordt wederom voor (melk)veehouders samen met Agrifirm in de ochtend een symposium gehouden. Het thema sluit aan bij het algemene thema van de velddag ‘Meer vruchten uit de bodem’ waarin Nick van Eekeren vertelt over grasklaver als voeding voor de bodem met resultaten van de proefvelden van diverse grasklavers die in een bepaalde rotatie op de Broekemahoeve liggen. Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar, tussen de middag is er een lunch en aansluitend begint het programma op de Biovelddag. Opgave kan binnenkort via www.agrifirm.com (kiezen voor Agrifirm Feed en daarna biologisch)

Mechanisatie onderdelen

Er is dit jaar een machinedemonstratie van verschillende Ecoploegen. Ecoploegen passen goed in een systeem van minimale grondbewerking. Er wordt ondiep 15-20 centimeter geploegd om de bodem te sparen en de humus bovenin de bouwvoor te houden. Reeds geplande Ecoploegmerken om met eigen ogen te toetsen in een velddemonstratie zijn Rumpstad Ecoploeg via machinebouwer Steketee, Kverneland Ekomat via firma Tolhoek uit Dronten, Ovlac Ekoploeg via firma Koeckhoven in Zuidschermer en Lemken ploeg van Arendonk uit Zeewolde die zowel ‘onland’, op het land, als ‘in-voor‘, in de voor, kan ploegen.

Nieuwe graanrassen

Onder andere Agrifirm Plant heeft bij PPO Broekemahoeve afgelopen jaar een demo wintergraan gezaaid. In samenwerking met het LBI en bakkerij Zonnemaire en Verbeek is een proef met nieuwe potentiele zomertarwerassen aangelegd. Op onze wintergraandemo liggen verschillende nieuwe wintertarwerassen, winterhaver, wintergerst en de twee bekendste spelt rassen van dit moment. Tevens is er een proef met een wintertarweras behandeld met de mycorrhizaschimmel Biomypro om te kijken wat de invloed hiervan is op onder andere de beginontwikkeling. Vijf zomerbaktarwe zijn in een proef specifiek beoordeeld op geschiktheid voor de biologische teelt. Na de oogst worden opbrengstmetingen uitgevoerd en de beste rassen beoordeeld op bakwaardigheid en -kwaliteit.

Nieuwe aardappelrassen

Rassenproef met 12 rassen
Rassenproef met 12 rassen

Elk jaar komen er nieuwe rassen bij met een grote mate van ingebouwde P. infestans resistente. Deze komen van verschillende handelshuizen. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Na oogst wordt de gebruikswaarde vastgesteld vanwege het belang voor de teler en afnemer. Ter toetsing daarvan is op de Broekemahoeve een rassenproef met 12 rassen aangelegd.

Groenbemesters

Er zijn zowel éenjarige gras-klaver als tweejarige grasklaver varianten aangelegd. Jan de Wit (Louis Bolk Instituut) geeft tips over het beheer van grasklaver en hoe akkerbouwers dit het best kunnen inpassen en benutten. 

Bodemonderzoek & Plant-Bodem interacties

Op de Broekemahoeve vindt meerjarig bodemonderzoek plaats. Hierbij worden de varianten Niet Kerende Grondbewerking (NKG) en ploegen met elkaar vergeleken. Er is inmiddels veel data verzameld en onderzoekers zijn druk met het verwerken van alle gegevens. De eerste conclusies worden getrokken en gepresenteerd op de Velddag. Daarnaast is er dit jaar aandacht voor beworteling, hoe ziet goede beworteling eruit en hoe beoordeel je dit? Onderzoekers staan klaar om de plant-bodem interacties met u te verkennen in een veldworkshop.

Bewortelingsintensiteit & Mineralenbenutting

Ruud Hendriks, docent bodemvruchtbaarheid, richt zich in zijn veldworkshop op bewortelingsintensiteit in relatie tot mineralenbenutting (efficiëntie). Hoe diep en intensief kunnen gewassen wortelen en wordt de bodemvruchtbaarheid van de ondergrond benut? Wat is de rol van humus en klei-humus? En de werking en bijdrage van myccorhiza? En daaruit voortvloeiend: wanneer is een bodem goed genoeg om vooral bodemgericht te bemesten en wanneer is een plantgerichte benadering gewenst.

Omschakelcafé

Op de velddag bent u in het ómschakelcafe welkom voor een adviesgeprek met één van de adviseurs. Om 16.00 uur is er een veldpresentatie ‘omschakeling’ waarin zich verschillende bedrijven kort presenteren en tonen wat ze geïnteresseerden te bieden hebben.

Proefvelden, onderzoeksresultaten, demonstraties, veldpresentaties en veldworkshops zijn het decor van de velddag. Na het succes van afgelopen jaar zal de dag wederom eindigen met een Bourgondische warme maaltijd rondom het houtvuur.

Contact

Mail naar velddag@wur.nl of bel met

 • Joost Rijk, PPO, 0320 291200, proef- en demovelden
 • Geertje Schlaman, 06 5433637, algemeen en communicatie

Hieronder vindt u een overzicht van het programma van 2015.

Impressie en programma 2015

Programma 2015

Op verzoek van de deelnemers en bezoekers sluiten wedit jaar af met een maaltijd. Eten zoals eten bedoeld is! Een heerlijkeBourgondische biologische maaltijd klaargemaakt op houtvuur & barbecue.Gezellig samen bij het vuur op het veldplein om nader kennis te maken en evenbij te praten.

Symposium over ruwvoerteelt

Speciaal voor (melk)veehouders is er het symposium ‘Schakels vanbiologisch succes’ georganiseerd door Agrifirm Feed. De ruwvoerproductie en-benutting staat hierin centraal met verwijzing naar de kringloop schakels bodem,voer, dier, maar ook naar de schakels van leverancier naar producent(akkerbouwer/veehouder) naar  consument.

Het symposium begint om 10:15 uur. Veehouders kunnen zich aanmelden via  www.agrifirm.com/studiedagbiologisch. Tussen de middag is er een lunch en daarna begint hetprogramma op de Biologische Velddag.

Demonstraties op proefvelden

Aanwezige en reeds geplande demo/ proefvelden in 2015 zijndiverse grasklaver mengsels, wintertarwe rassen, winterhaver en spelt,zomertarwe, quinoa, phytophthora vrije aardappel rassen, soja engroenbemesters. Een demo beheersmethode wortelvlieg van aardpeer enknolselderij, weerbare systemen en strokenteelt, vaste rijpaden en alternatievesystemen van grondbewerking en proeven van diverse bodemverbeteraars zijn aanwezig.

Veldworkhops Bodem, Water en Techniek

Er zijn veldworkshops enpresentaties over beoordeling bodemkwaliteit en advies verbeteringbodemstructuur; rassenproef en resultaten zomer bak-tarwe; resultatensojateelt; bodem, water & dilemma’s; Bokashi & compost enbodemkwaliteit; Nieuwe aardappelrassen. 

Er is de mogelijkheid omde eigen bodem beter te leren kennen. Neem bijvoorbeeld wat eigen gedroogdegrond mee om de actieve organische stof te laten meten (een half jampotje). Aande hand van een bodemprofiel zijn oorzaken van problemen op te sporen. Hiervoornodigen we u uit om een kluit van eigen bedrijf mee te nemen om deze in eenVeldworkshop samen met experts te bekijken. Hier vindt u een link naar eenstappenplan voor het verkrijgen van een representatieve kluit van eigen bodem.

Daarnaast een profielsleuf om letterlijkeen kijk in de bodem te nemen!

Deelnemende bedrijven 2015

Deelnemende bedrijven op de ontmoetingsplek op het veldplein aanwezig met noviteiten en kansen zijn:

Met name handels en verwerkende bedrijven maken het mogelijk dat we dit jaar een echte maaltijd serveren:

En de landbouw- en mechanisatiebedrijven die de Biovelddag compleet maken zijn:

 • FLEVOTECH komt met super intelligente Intrarijweeder
 • AVH uit Breezand met Compostzaaier en nieuw telsysteem voor plant- en pootmateriaal (kan helaas toch niet aanwezig zijn)
 • Kooiman met Intrarijweerder van Poulsen die onafhankelijk van elkaar in meerdere bedden schoffelen; verzorgd ook een demonstratie
 • Cintegro met speciale sproeiboom machine voor oa papierpulp, vinasse, protamylasse, drijfmest
 • De Lange met Vierkantverbandzaaier
 • Greve B.V. met de AVR Ecoridger veelzijdig inzetbaar als hoekschoffel, aanaarder en onkruidstrijker
 • Nieuwstad met producent Hoaf met 6 m volveldsbrander en een Twinsprite stroken brander van BV ERF
 • BV ERF; Rupsuitvoering ERF
 • Rosko schoffelmachines met Rosko NSD-schoffelmachine
 • Heerema Agri-service met Combcut voor vollevelds onkruidbestrijding
 • Nedtra: Handelsonderneming met producten van Agronomic; ruime range schoffelmachines sluit goed aan bij dynamische landbouw
 • Heyboer BV komt met Bioveldspuit van Agrifac
 • Renne Kistenreiniger; introduceert de Biocider; een nieuw middel om kisten te ontsmetten
 • Steketee machines voor zaai- en pootbedbereiding, aanaardwerktuigen en mechanishe onkruidbestrijding
 • Lasting Fields met een presentatie van lichte autonoom werkende machine. Voor een indruk: bekijk deze film.

Foto impressie 2015

Samenwerkende partijen